Varsel fra NVE og MET for Gratangen lørdag 09.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.10.2021 10:06) Gyldig fra: 09.10.2021 07:00) til 10.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 09.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.10.2021 10:05) Gyldig fra: 09.10.2021 07:00) til 10.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 09.10.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Troms og Finnmark

  • Publisert: 08.10.2021 17:49
  • Gyldig: fra 07.10.2021 20:00 til 09.10.2021 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå