Varsel fra NVE og MET for Gamvik tirsdag 13.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 02.08.2022 13:20) Gyldig fra: 02.08.2022 07:00) til 03.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.08.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 02.08.2022 13:42) Gyldig fra: 02.08.2022 07:00) til 03.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.08.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Fjordstrøkene i Finnmark og Finnmarksvidda

  • Publisert: 02.08.2022 12:32
  • Gyldig: fra 02.08.2022 13:00 til 03.08.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå