Varsel fra NVE og MET for Bardu mandag 06.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Nedgradert: Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Troms og Finnmark (NVE)

  • Fare øker: Torsdag morgen 26. mai. 2022
  • Publisert: 06.06.2022 10:09) Gyldig fra: 06.06.2022 07:00) til 07.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 06.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.06.2022 10:02) Gyldig fra: 06.06.2022 07:00) til 07.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 06.06.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå