Varsel fra NVE og MET for Bardu onsdag 12.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

 • Publisert: 12.01.2022 10:28) Gyldig fra: 12.01.2022 07:00) til 13.01.2022 06:59
  Neste varsel før: 12.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

 • Publisert: 12.01.2022 14:40) Gyldig fra: 12.01.2022 07:00) til 13.01.2022 06:59
  Neste varsel før: 12.01.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Troms

 • Publisert: 12.01.2022 13:44
 • Gyldig: fra 12.01.2022 06:00 til 12.01.2022 18:00

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Vesterålen og Troms

 • Publisert: 14.01.2022 12:48
 • Gyldig: fra 12.01.2022 11:00 til 15.01.2022 00:00

Is

Is, gult nivå (MET)

Troms

 • Publisert: 11.01.2022 10:32
 • Gyldig: fra 11.01.2022 08:00 til 12.01.2022 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå