Varsel fra NVE og MET for Bardu lørdag 08.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.01.2022 08:36) Gyldig fra: 08.01.2022 07:00) til 09.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.01.2022 11:44) Gyldig fra: 08.01.2022 07:00) til 09.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.01.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 06.01.2022 12:12
  • Gyldig: fra 07.01.2022 21:00 til 08.01.2022 12:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå