Varsel fra NVE og MET for Balsfjord tirsdag 11.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.01.2022 14:57) Gyldig fra: 11.01.2022 07:00) til 12.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 11.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.01.2022 15:16) Gyldig fra: 11.01.2022 07:00) til 12.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 11.01.2022 15:30)

Is

Is, gult nivå (MET)

Troms

  • Publisert: 11.01.2022 10:32
  • Gyldig: fra 11.01.2022 08:00 til 12.01.2022 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå