Varsel fra NVE og MET for Midtre Gauldal søndag 05.02.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.02.2023 10:14) Gyldig fra: 05.02.2023 07:00) til 06.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 06.02.2023 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.02.2023 10:44) Gyldig fra: 05.02.2023 07:00) til 06.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 06.02.2023 11:00)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

  • Publisert: 04.02.2023 08:44
  • Gyldig: fra 04.02.2023 21:00 til 05.02.2023 21:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå