Varsel fra NVE og MET for Spitsbergen fredag 21.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.01.2022 14:18) Gyldig fra: 21.01.2022 07:00) til 22.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 21.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.01.2022 14:59) Gyldig fra: 21.01.2022 07:00) til 22.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 21.01.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Nordenskiöld Land på Spitsbergen

  • Publisert: 21.01.2022 09:06
  • Gyldig: fra 21.01.2022 20:00 til 22.01.2022 07:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå