Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Spitsbergen tirsdag 27.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.05.2022 16:50 Gyldig fra: 28.05.2022 07:00 til 29.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.05.2022 15:30

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.05.2022 10:39 Gyldig fra: 28.05.2022 07:00 til 29.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.05.2022 15:30

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå