Varsel fra NVE og MET for Utsira fredag 15.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.05.2022 10:17) Gyldig fra: 01.05.2022 07:00) til 02.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.05.2022 10:13) Gyldig fra: 01.05.2022 07:00) til 02.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.05.2022 15:30)

Skogbrannfare

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Rogaland

  • Publisert: 03.05.2022 09:51
  • Gyldig: fra 01.05.2022 15:00 til 06.05.2022 11:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå