Varsel fra NVE og MET for Suldal torsdag 12.09.2019

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 23.11.2020 13:28) Gyldig fra: 23.11.2020 07:00) til 24.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 23.11.2020 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 23.11.2020 14:22) Gyldig fra: 23.11.2020 07:00) til 24.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 23.11.2020 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå