Varsel fra NVE og MET for Suldal torsdag 12.09.2019

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.11.2020 10:12) Gyldig fra: 22.11.2020 07:00) til 23.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 22.11.2020 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.11.2020 09:46) Gyldig fra: 22.11.2020 07:00) til 23.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 22.11.2020 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

  • Publisert: 20.11.2020 09:53
  • Gyldig: fra 21.11.2020 01:00 til 22.11.2020 22:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå