Varsel fra NVE og MET for Strand søndag 01.08.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.10.2021 14:30) Gyldig fra: 08.10.2021 07:00) til 09.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 08.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.10.2021 14:11) Gyldig fra: 08.10.2021 07:00) til 09.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 08.10.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå