Varsel fra NVE og MET for Sokndal søndag 10.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.11.2022 14:12) Gyldig fra: 30.11.2022 07:00) til 01.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.11.2022 14:39) Gyldig fra: 30.11.2022 07:00) til 01.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.12.2022 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå