Varsel fra NVE og MET for Klepp fredag 17.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.12.2022 09:34) Gyldig fra: 09.12.2022 07:00) til 10.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 09.12.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.12.2022 09:17) Gyldig fra: 09.12.2022 07:00) til 10.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 09.12.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Deler av Rogaland og sørlig deler av Hordaland

  • Publisert: 08.12.2022 10:53
  • Gyldig: fra 08.12.2022 04:00 til 09.12.2022 09:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå