Varsel fra NVE og MET for Hjelmeland søndag 03.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.10.2022 09:57) Gyldig fra: 05.10.2022 07:00) til 06.10.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.10.2022 15:30)

Vindkast

Normale vindkast, grønt nivå (MET)

Deler av Rogaland

  • Publisert: 05.10.2022 08:43
  • Gyldig: fra 05.10.2022 08:43 til 05.10.2022 09:43

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå