Varsel fra NVE og MET for Nesna fredag 30.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 30.07.2021 14:05) Gyldig fra: 30.07.2021 07:00) til 31.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 30.07.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 30.07.2021 13:18) Gyldig fra: 30.07.2021 07:00) til 31.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 30.07.2021 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet og Salten

  • Publisert: 29.07.2021 12:53
  • Gyldig: fra 30.07.2021 13:00 til 30.07.2021 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå