Varsel fra NVE og MET for Nesna søndag 11.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 11.07.2021 08:27) Gyldig fra: 11.07.2021 07:00) til 12.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 11.07.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 11.07.2021 09:07) Gyldig fra: 11.07.2021 07:00) til 12.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 11.07.2021 15:30)

Styrtregn

Styrtregn pågår, gult nivå (MET)

Helgeland

  • Publisert: 11.07.2021 17:14
  • Gyldig: fra 11.07.2021 17:00 til 11.07.2021 22:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå