Varsel fra NVE og MET for Narvik lørdag 22.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.01.2022 10:34) Gyldig fra: 22.01.2022 07:00) til 23.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 22.01.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms

  • Publisert: 21.01.2022 10:54
  • Gyldig: fra 22.01.2022 20:00 til 23.01.2022 03:00

Is

Lite is, grønt nivå (MET)

Nord-Trøndelag og Nordland og Troms

  • Publisert: 22.01.2022 12:45
  • Gyldig: fra 21.01.2022 21:00 til 22.01.2022 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå