Varsel fra NVE og MET for Narvik lørdag 20.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 20.11.2021 09:15) Gyldig fra: 20.11.2021 07:00) til 21.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 20.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 20.11.2021 09:33) Gyldig fra: 20.11.2021 07:00) til 21.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 20.11.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå