Varsel fra NVE og MET for Leirfjord mandag 13.12.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 13.12.2021 13:12) Gyldig fra: 13.12.2021 07:00) til 14.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 13.12.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 13.12.2021 13:04) Gyldig fra: 13.12.2021 07:00) til 14.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 13.12.2021 15:30)

Is

Is observert, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Trøndelag og Helgeland

  • Publisert: 12.12.2021 11:57
  • Gyldig: fra 12.12.2021 11:00 til 13.12.2021 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå