Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Hamarøy onsdag 22.11.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Deler av Nordland

  • Publisert: 20.11.2023 14:20
  • Gyldig: fra 22.11.2023 04:00 til 22.11.2023 19:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå