Varsel fra NVE og MET for Hadsel tirsdag 25.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.06.2022 15:00) Gyldig fra: 03.06.2022 07:00) til 04.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.06.2022 13:00) Gyldig fra: 03.06.2022 07:00) til 04.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.06.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Vesterålen og Troms

  • Publisert: 01.06.2022 13:44
  • Gyldig: fra 01.06.2022 14:00 til 04.06.2022 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå