Varsel fra NVE og MET for Grane onsdag 29.12.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.12.2021 13:06) Gyldig fra: 29.12.2021 07:00) til 30.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 29.12.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.12.2021 15:24) Gyldig fra: 29.12.2021 07:00) til 30.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 29.12.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå