Varsel fra NVE og MET for Fauske torsdag 17.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.09.2022 15:16) Gyldig fra: 26.09.2022 07:00) til 27.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.09.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.09.2022 14:32) Gyldig fra: 26.09.2022 07:00) til 27.09.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.09.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Deler av Helgeland, Salten og Ofoten

  • Publisert: 25.09.2022 12:21
  • Gyldig: fra 26.09.2022 09:00 til 27.09.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå