Varsel fra NVE og MET for Fauske torsdag 17.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.05.2022 14:43) Gyldig fra: 25.05.2022 07:00) til 26.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.05.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 24.05.2022 14:03) Gyldig fra: 25.05.2022 07:00) til 26.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.05.2022 11:00)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 24.05.2022 09:39
  • Gyldig: fra 25.05.2022 06:00 til 25.05.2022 17:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå