Varsel fra NVE og MET for Bindal tirsdag 10.05.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 10.05.2022 13:51) Gyldig fra: 10.05.2022 07:00) til 11.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 10.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 10.05.2022 14:45) Gyldig fra: 10.05.2022 07:00) til 11.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 10.05.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå