Varsel fra NVE og MET for Bindal onsdag 12.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.01.2022 10:28) Gyldig fra: 12.01.2022 07:00) til 13.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.01.2022 14:40) Gyldig fra: 12.01.2022 07:00) til 13.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.01.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Nordland

  • Publisert: 12.01.2022 12:56
  • Gyldig: fra 12.01.2022 04:00 til 13.01.2022 04:00

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 14.01.2022 09:18
  • Gyldig: fra 12.01.2022 09:00 til 15.01.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå