Varsel fra NVE og MET for Bindal mandag 03.01.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.01.2022 14:29) Gyldig fra: 03.01.2022 07:00) til 04.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.01.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.01.2022 12:58) Gyldig fra: 03.01.2022 07:00) til 04.01.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.01.2022 15:30)

Is

Is, gult nivå (MET)

Nordland

  • Publisert: 03.01.2022 09:12
  • Gyldig: fra 02.01.2022 01:00 til 03.01.2022 13:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå