Varsel fra NVE og MET for Bindal tirsdag 19.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.10.2021 13:41) Gyldig fra: 19.10.2021 07:00) til 20.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 19.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 19.10.2021 14:35) Gyldig fra: 19.10.2021 07:00) til 20.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 19.10.2021 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 18.10.2021 10:41
  • Gyldig: fra 19.10.2021 11:00 til 20.10.2021 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå