Varsel fra NVE og MET for Bindal tirsdag 25.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.06.2022 13:34) Gyldig fra: 07.06.2022 07:00) til 08.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 07.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.06.2022 13:51) Gyldig fra: 07.06.2022 07:00) til 08.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 07.06.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå