Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Alstahaug onsdag 22.11.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Is

Is, gult nivå (MET)

Trøndelag og Sør-Helgeland

  • Publisert: 20.11.2023 12:24
  • Gyldig: fra 22.11.2023 04:00 til 22.11.2023 12:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå