Varsel fra NVE og MET for Alstahaug lørdag 18.12.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 18.12.2021 12:43) Gyldig fra: 18.12.2021 07:00) til 19.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 18.12.2021 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Helgeland og Salten

  • Publisert: 15.12.2021 12:53
  • Gyldig: fra 17.12.2021 12:00 til 18.12.2021 18:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå