Varsel fra NVE og MET for Alstahaug torsdag 03.12.2020

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.12.2020 12:45) Gyldig fra: 03.12.2020 07:00) til 04.12.2020 06:59
    Neste varsel før: 03.12.2020 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.12.2020 14:23) Gyldig fra: 03.12.2020 07:00) til 04.12.2020 06:59
    Neste varsel før: 03.12.2020 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå