Varsel fra NVE og MET for Alstahaug søndag 29.11.2020

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.11.2020 09:44) Gyldig fra: 29.11.2020 07:00) til 30.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 29.11.2020 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 29.11.2020 10:00) Gyldig fra: 29.11.2020 07:00) til 30.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 29.11.2020 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå