Varsel fra NVE og MET for Alstahaug mandag 26.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 31.01.2023 14:37) Gyldig fra: 31.01.2023 07:00) til 01.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 01.02.2023 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 31.01.2023 15:25) Gyldig fra: 31.01.2023 07:00) til 01.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 01.02.2023 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå