Varsel fra NVE og MET for Alstahaug mandag 19.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.12.2022 07:47) Gyldig fra: 03.12.2022 07:00) til 04.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.12.2022 08:58) Gyldig fra: 03.12.2022 07:00) til 04.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.12.2022 11:00)

Skogbrannfare

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Ytre strøk av Helgeland og Sør-Salten

  • Publisert: 01.12.2022 09:44
  • Gyldig: fra 01.12.2022 09:00 til 04.12.2022 13:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå