Varsel fra NVE og MET for Lillehammer onsdag 05.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.05.2021 15:03) Gyldig fra: 05.05.2021 07:00) til 06.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 05.05.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.05.2021 14:00) Gyldig fra: 05.05.2021 07:00) til 06.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 05.05.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Innlandet og Buskerud

  • Publisert: 04.05.2021 07:54
  • Gyldig: fra 04.05.2021 08:00 til 05.05.2021 17:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå