Varsel fra NVE og MET for Elverum onsdag 02.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 01.07.2022 13:53) Gyldig fra: 01.07.2022 07:00) til 02.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 01.07.2022 14:43) Gyldig fra: 01.07.2022 07:00) til 02.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 01.07.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Deler av Østlandet

  • Publisert: 01.07.2022 07:46
  • Gyldig: fra 01.07.2022 07:30 til 01.07.2022 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå