Varsel fra NVE og MET for Birkenes mandag 15.02.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.11.2021 09:06) Gyldig fra: 27.11.2021 07:00) til 28.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 27.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 27.11.2021 08:47) Gyldig fra: 27.11.2021 07:00) til 28.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 27.11.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Agder

  • Publisert: 27.11.2021 10:15
  • Gyldig: fra 27.11.2021 21:00 til 28.11.2021 21:00

Snø, gult nivå (MET)

Telemark og Agder

  • Publisert: 25.11.2021 12:39
  • Gyldig: fra 26.11.2021 16:00 til 27.11.2021 09:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå