Varsel fra NVE og MET for Birkenes søndag 07.02.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.09.2021 12:18) Gyldig fra: 14.09.2021 07:00) til 15.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.09.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.09.2021 11:51) Gyldig fra: 14.09.2021 07:00) til 15.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.09.2021 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Agder, Telemark og Vestfold

  • Publisert: 13.09.2021 11:35
  • Gyldig: fra 13.09.2021 12:00 til 16.09.2021 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå