Varsel fra NVE og MET for Birkenes søndag 07.02.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.09.2021 10:18) Gyldig fra: 12.09.2021 07:00) til 13.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 12.09.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.09.2021 10:12) Gyldig fra: 12.09.2021 07:00) til 13.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 12.09.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå