Varsel fra NVE og MET for Arendal torsdag 24.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.02.2023 15:47) Gyldig fra: 09.02.2023 07:00) til 10.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 09.02.2023 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.02.2023 16:24) Gyldig fra: 09.02.2023 07:00) til 10.02.2023 06:59
    Neste varsel før: 09.02.2023 11:00)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå