Fjellskredvarsel for Veslemannen torsdag 08.08.2019

Dagsrapport, gult farenivå for Veslemannen (NVE)

Publisert: 08.08.2019 08:42 Varselet er utgått, gå til aktivt varsel

Jevne bevegelser

Vurdering

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Radarmålingene viser jevne bevegelser. Det har vært mindre støy på radardataene det siste døgnet. Bevegelsene er på rundt 2-4 cm/døgn i øvre og midtre deler, og rundt 1 cm/døgn i frontpartiet. Farenivået fastsettes i hovedsak på bakgrunn av de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette indikerer at stabiliteten er svekket. Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt. Ved gult farenivå publiseres en daglig rapport ca. kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 40 244 1992
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 9 65 427

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måned
Temperatur (°C) 8,1
Nedbør (mm) 1,7 6,3 29,2
Forflytning siste uken for øvre del (P1), midtre del (P3) og nedre del (P6).

Forflytning siste uken for øvre del (P1), midtre del (P3) og nedre del (P6).

Oversikt over av radarpunktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Oversikt over av radarpunktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

År Uke Oppsummering Rapport