Fjellskredvarsel for Veslemannen mandag 05.08.2019

Gult farenivå for Veslemannen NVE

Publisert: 05.08.2019 09:43.
Varselet er utgått, gå til aktivt varsel.

Jevne bevegelser

Vurdering

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Radarmålingene viser noe reduserte bevegelser, men det har vært noe støy på radardata. Bevegelsene er på rundt 2-3 cm/døgn i øvre og midtre deler og rundt 1 cm/døgn i frontpartiet. Det er meldt noe nedbør fra i morgen, tirsdag. Gult farenivå opprettholdes. Farenivået fastsettes i hovedsak etter de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette indikerer at stabiliteten er svekket. Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt. Ved gult farenivå publiseres en daglig rapport ca. kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart
Tittel Faregrad
Gult farenivå for Veslemannen
2
Gult farenivå for Veslemannen
2

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 30 299 2380
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 12 70 446

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måned
Temperatur (°C) 14
Nedbør (mm) 0 0 25
Bevegelser siste uken for øvre del (P1), midtre del (P3) og nedre del (P6).

Bevegelser siste uken for øvre del (P1), midtre del (P3) og nedre del (P6).

Oversikt over av radarpunktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Oversikt over av radarpunktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

År Uke Oppsummering Rapport