Fjellskredvarsel for Veslemannen onsdag 31.07.2019

Gult farenivå for Veslemannen (NVE)

Publisert: 31.07.2019 09:07 Varselet er utgått, gå til aktivt varsel

Fortsatt samme bevegelser

Vurdering

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Radarmålingene viser ingen endringer i bevegelsene de siste dagene, og er fortsatt på 2-8 cm/døgn i øvre og midtre deler og 1 cm/døgn i frontpartiet.. De store nedbørsmengdene som var varslet i går kom ikke inn i Mannen området, og det har ikke kommet nedbør siste døgn. Det er meldt opphold og fint vær i hele langtidsperioden. Gult farenivå opprettholdes. Farenivået fastsettes i hovedsak etter de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette indikerer at stabiliteten er svekket. Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt. Ved gult farenivå publiseres en daglig rapport ca. kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart
Tittel Faregrad
Gult farenivå for Veslemannen
2
Gult farenivå for Veslemannen
2

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 51 351 2450
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 10 85 448

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måned
Temperatur (°C) 6
Nedbør (mm) 0 0 78
Oversikt over av radar-punktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Oversikt over av radar-punktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Bevegelser siste uke. P1 og P3 i øvre og midtre del, P6 i frontpartiet.

Bevegelser siste uke. P1 og P3 i øvre og midtre del, P6 i frontpartiet.

År Uke Oppsummering Rapport