Fjellskredvarsel for Veslemannen søndag 28.07.2019

Gult farenivå for Veslemannen (NVE)

Publisert: 28.07.2019 09:04 Varselet er utgått, gå til aktivt varsel

Ingen vesentlige endringer i bevegelsene de siste dagene

Vurdering

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Radarmålingene viser ingen vesentlige endringer bevegelsene de siste par dagene. Det er meldt noe nedbør på onsdag, men ellers er langtidsvarselet uten nedbør.. Gult farenivå opprettholdes. Farenivået fastsettes i hovedsak etter de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette indikerer at stabiliteten er svekket. Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt. Ved gult farenivå publiseres en daglig rapport ca. kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart
Tittel Faregrad
Gult farenivå for Veslemannen
2
Gult farenivå for Veslemannen
2

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 50 371 2364
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 12 103 431

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måned
Temperatur (°C) 18,2
Nedbør (mm) 0 11 98
Oversikt over av radar-punktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Oversikt over av radar-punktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Forskyvninger siste uke:
Øvre del - svart kurve
Nedre del - blå kurve

Forskyvninger siste uke: Øvre del - svart kurve Nedre del - blå kurve

År Uke Oppsummering Rapport