Fjellskredvarsel for Veslemannen fredag 26.07.2019

Gult farenivå for Veslemannen (NVE)

Publisert: 26.07.2019 08:48 Varselet er utgått, gå til aktivt varsel

Reduserte bevegelser

Vurdering

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Bevegelsene har avtatt gradvis de siste dagene, og er nå på 2-4 cm/døgn i midtre og øvre del, og rundt 1 cm/døgn i nedre del. Det er ikke meldt nedbør de nærmeste dagene. Gult farenivå opprettholdes. Farenivået fastsettes i hovedsak etter de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette tilsier at stabiliteten er svekket. Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt. Ved gult farenivå publiseres en daglig rapport ca. kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart
Tittel Faregrad
Gult farenivå for Veslemannen
2
Gult farenivå for Veslemannen
2

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 42 501 2298
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 12 129 406

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måned
Temperatur (°C) 15,2
Nedbør (mm) 0 11 98
Bevegelser siste uke:
Øvre/midtre del - blå kurve
Nede del - svart kurve

Bevegelser siste uke: Øvre/midtre del - blå kurve Nede del - svart kurve

Oversikt over av radar-punktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

Oversikt over av radar-punktene. Veslemannen er avgrenset med stiplet omriss.

År Uke Oppsummering Rapport