Fjellskredvarsel for Veslemannen onsdag 24.07.2019

Gult farenivå for Veslemannen (NVE)

Publisert: 24.07.2019 08:56 Varselet er utgått, gå til aktivt varsel

Reduserte bevegelser

Vurdering

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. Bevegelsene har avtatt noe det siste døgnet og er nå på 3-6 cm/døgn i midtre og øvre del, og 1,5 cm/døgn i nedre del. Det er ikke meldt nedbør de nærmeste dagene. Gult farenivå opprettholdes. Farenivået fastsettes i hovedsak etter de målte bevegelsene i fjellpartiet. I år startet den sesongmessige økningen i bevegelsene tidligere enn foregående år. Dette tilsier at stabiliteten er svekket. Ved nedbør kan fjellet reagere hurtig med økte bevegelser og skred. En heving av farenivået kan derfor skje relativt raskt. Ved gult farenivå blir det publisert en dagsrapport ca. kl 09:00: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 53 561 2233
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 13 138 387

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måned
Temperatur (°C) 13,2
Nedbør (mm) 0 11 100
Oversikt over plassering av radarpunktene.

Oversikt over plassering av radarpunktene.

Forskyvninger (mm) siste uke i øvre/midtre del (svart kurve) og nedre del (blå kurve).

Forskyvninger (mm) siste uke i øvre/midtre del (svart kurve) og nedre del (blå kurve).

År Uke Oppsummering Rapport