Fjellskredvarsel for Veslemannen fredag 19.07.2019

Kveldsrapport raudt farenivå for Veslemannen NVE

Publisert: 19.07.2019 17:57.
Gyldig fra: 19.07.2019 17:57. Gyldig til: 21.07.2019 17:57.

Framleis store bevegelsar

Vurdering

Veslemannen er ein liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen. På morgonen i dag gjekk det fleire større steinsprang og hastigheita til fjellpartiet auka mykje. Farenivået blei då heva frå gult til oransje og seinare i dag til raudt. Det er framleis store bevegelsar og steinsprang frå området. No er hastigheita omlag 25 cm/døgn i øvre del av området, og 4-5 cm/døgn i frontpartiet. Det er kommen litt regn, og det er varsla meir nedbør søndag. NVE opprettheld raudt farenivå. Ved raudt farenivå blir det publisert to rapportar, ein ca. kl. 09 og ein ca. kl. 18 på www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Les meir om Mannen og Veslemannen på www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen NVE sin pressetelefon: 489 97 667 (ikkje SMS)

Instruks

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Se dagsrapporten her (pdf)

Oversiktskart

Bevegelser

Målinger Siste døgn Sist uke Sist måned
Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 167 658 2010
Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 37 115 323

Meteorologiske data

Målinger Avlesning Siste døgn
Temperatur (°C) 1
Nedbør (mm) 1
Oversikt over plassering av radarpunktene.

Oversikt over plassering av radarpunktene.

Bevegelse frå i går midnatt i øvre del (nedre kurve, P1) og nedre del (øvre kurve, P6).

Bevegelse frå i går midnatt i øvre del (nedre kurve, P1) og nedre del (øvre kurve, P6).

År Uke Oppsummering Rapport